10 บาท 90 ปี วชิรพยาบาล + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700060

จำนวน:

10 บาท (สองสี) เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี วชิรพยาบาล

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2545

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,500,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้