เหรียญเงิน 100 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ(50)+ตลับ
900.00 บาท

รหัส: 0572800023

จำนวน:

เหรียญเงิน 100 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ราคาหน้าเหรียญ : 50 บาท 
น้ำหนัก : 25 กรัม 
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 38 มิลลิเมตร
ส่วนผสม : เงินร้อยละ 40 ทองแดง ร้อยละ 50 นิเกิลร้อยละ 10
ลักษณะ : เหรียญกลม ขอบเรียบ
วันที่ประกาศใช้ : 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2517
จำนวนการผลิต : 200,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้