20 บาท 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ + ตลับ
70.00 บาท

รหัส: 0571800011

จำนวน:

20 บาท เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  30  มีนาคม  พ.ศ. 2538

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  800,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้