เหรียญเงิน เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์(300)+ตลับ
1,200.00 บาท

รหัส: 0572800015

จำนวน:

 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา

ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2522

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   300 บาท    

จำนวนการผลิต :  20,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้