เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกหนึ่งบาท พระชนมายุครบ 75 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • น้ำหนัก: 7.00 กรัม
  • ชนิดราคา: 1.00 บาท
  • ลักษณะ: เหรียญกลม ขอบเฟือง
  • วันที่ประกาศใช้: 15/10/2519
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.0 มิลลิเมตร
พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเครื่องแบบชุดสนามทหารบกแห่งกองทัพไทยยศพันเอกพิเศษ มีข้อความว่า
"สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" และ "พระชนมายุครบ ๗๕ พรรษา"
อักษรพระนามาภิไธย "สว" ด้านบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และด้านล่างมีข้อความ "๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๘" 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  25  มิลลิเมตร
น้ำหนัก   7  กรัม
วันที่ประกาศใช้  15  ตุลาคม พ.ศ. 2519
เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   1 บาท
จำนวนการผลิต :  9,000,000 เหรียญ