1 บาท  ปี พ.ศ 2525
  • น้ำหนัก: 7.00 กรัม
  • ชนิดราคา: 1.00 บาท
  • ลักษณะ:
  • วันที่ประกาศใช้: 09/12/2525
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.0 มิลลิเมตร
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ และฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"
รูปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕" โดยมีจุดกลมคั่นข้อความทั้งสอง
เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา "๑ บาท 1" ใต้ข้อความมีเครื่องหมายโรงกษาปณ์และเลขย่อของปีพุทธศักราชที่ผลิตเหรียญออกใช้

เส้นผ่าศูนย์กลาง   25 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   7  กรัม.

วันประกาศใช้  9 ธันวาคม 2525

จำนวนการผลิต 

ครั้งที่ 1       4,150,000 เหรียญ         พ.ศ. 2525

ครั้งที่ 2     38,735,000 เหรียญ         พ.ศ. 2526

ครั้งที่ 3   108,995,000 เหรีบญ         พ.ศ. 2527

ครั้งที่ 4    105,465,000 เหรียญ        พ.ศ. 2528