เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.๒๕๒๐
  • น้ำหนัก: 22.00 กรัม
  • ชนิดราคา: 150.00 บาท
  • ลักษณะ: เหรียญกลมขอบเฟือง
  • วันที่ประกาศใช้: 02/05/2520
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.0 มิลลิเมตร
ด้านหน้า เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับยินผินพระพักตร์ไปทางขวา ทรงหว่านพันธุ์ข้าวโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณทรงถือพานพันธุ์ข้าวประทับยืนข้างขวาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเบื้องขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" และ "รัชกาลที่ 9"
ด้านหลัง เป็นรูปช้างสามเชือกในป่าไม้ และเป็นรูปป่าไม้เป็นส่วนประกอบ เบื้องบนมีอักษรโรมันว่า "FAO" เบื้องล่างเป็นปีพุทธศักราชที่ผลิตว่า "พ.ศ ๒๕๒๐" อยู่ในวงกรอบ นอกวงกรอบเบื้องบนมีข้อความว่า "มีป่าบำรุงดีเหมือนมีกัลปพฤกษ์สี่มุมเมือง" เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา "๑๕๐ บาท"

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐

ด้านหน้า :  เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางขวา

ทรงหว่านพันธุ์ข้าวโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณทรงถือพานพันธุ์ข้าวประทับยืนข้างขวาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเบื้องขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” และ “รัชกาลที่ ๙”

ด้านหลัง :  เป็นรูปช้างสามเชือกในป่าไม้ และเป็นรูปป่าไม้เป็นส่วนประกอบ เบื้องบนมีอักษรโรมันว่า “FAO” เบื้องล่างเป็นปีพุทธศักราชที่ผลิตว่า “พ.ศ ๒๕๒๐” อยู่ในวงกรอบ     

นอกวงกรอบเบื้องบนมีข้อความว่า “มีป่าบำรุงดีเหมือนมีกัลปพฤกษ์สี่มุมเมือง” เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา “๑๕๐ บาท”

น้ำหนัก : ๒๒ กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : ๑๕๐ บาท วันที่ประกาศใช้ : ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐

เส้นผ่าศูนย์กลาง : ๓๕  มิลลิเมตร

ชนิด : เงิน ราคาหน้าเหรียญ : ๑๕๐ บาท ประเภท : ธรรมดา ลักษณะ : เหรียญกลมขอบเฟือง

ส่วนผสม  :  ชื่อส่วนผลม เงินร้อยละ ๙๒.๕ ทองแดงร้อยละ ๗.๕

จำนวนการผลิต :  ปีที่ผลิต ๒๕๒๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เหรียญ

ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางไพฑูรย์ศรี  ดีปานวงศ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางสาวปราณี คล้ายเชื้อวงศ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์

ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายสมชัย นวลสกุล กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์