เหรียญเงิน 80 พรรษา ร.9(800) + ตลับ
2,000.00 บาท

รหัส: 0572800007

จำนวน:

เหรียญเงินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2534

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   800 บาท    

จำนวนการผลิต :  80,000 เหรียญ

 


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้