เหรียญเงิน ครองราชย์ 36 ปี ร.9(600)+ตลับ
1,200.00 บาท

รหัส: 0572800013

จำนวน:

เหรียญเงินรัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชกาลที่ 4

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตรน้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  17  เมษายน  พ.ศ. 2524

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   600 บาท

จำนวนการผลิต :  15,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้