เหรียญเงิน 75 พรรษา ร.9(600)+ตลับ
2,000.00 บาท

รหัส: 0572800037

จำนวน:

เหรียญเงินเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตรน้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  2 ธันวาคม  พ.ศ. 2545

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   600 บาท

จำนวนการผลิต :  14,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้