ชุดหนังสือเหรียญกษาปณ์และที่ระลึกกรุงฯ (ชุด 2)
900.00 บาท

รหัส: 0415010001

จำนวน:

หนังสือเหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๔๒

       หนังสือเหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๔๒

       หนังสือเหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๒

หนังสือได้รวบรวมเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกที่ผลิตขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พร้อมประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ ๒๕๒๕ - ๒๕๔๒ โดยได้จัดจำหน่ายเป็นชุด ๑ ชุด มี ๒ เล่ม

 


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้