ชุดหนังสือเหรียญกษาปณ์และที่ระลึกกรุงฯ (ชุด 3)
1,700.00 บาท

รหัส: 0415010004

จำนวน:

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญโดยจำหน่ายเป็น Box set  1 ชุดมี 2 เล่ม

โดยมีทั้งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้