พระนิรันตราย (เงินใหญ่)
800.00 บาท

รหัส: 0240300005

จำนวน:

ด้านหน้าเหรียญ  พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผินพระพักตร์ไปด้านซ้าย    ด้านหลังเหรียญ ประดิษฐานพระบูชาองค์สำคัญของไทย

พระนิรันตราย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ แบบทวารวดี องค์เดิมขุดพบแขวงเมืองปราจีนบุรี เมื่อ พ.ศ.2399 และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหลวงหล่อขึ้น เพื่อถวายไปยังอารามธรรมยุตินิกาย ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้