50 บาท 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 + ตลับ
150.00 บาท

รหัส: 0571900006

จำนวน:
เหรียญกษาปณ์ที่ ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช
เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓๖ มิลลิเมตร      น้ำหนัก ๒๑ กรัม
เหรียญคิวโปรนิเกล   ชนิดราคา ๕๐ บาท
วันที่ประกาศใช้  11 พศษจิกายน 2554
จำนวนการผลิต  1,500,000 เหรียญ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้