10 บาท 60 ปี ธรรมศาสตร์ + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700037

จำนวน:

10 บาท เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร      น้ำหนัก   15 กรัม

 

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง    เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   10 บาท

วันที่ประกาศใช้  13  มิถุนายน พ.ศ. 2537

จำนวนการผลิต :  800,011 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้