50 บาท 5 รอบ สมเด็จพระเทพฯ + ตลับ
150.00 บาท

รหัส: 0571900003

จำนวน:

50 บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เส้นผ่าศูนย์กลาง  36 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   21 กรัม

วันที่ประกาศใช้  10  มีนาคม พ.ศ. 2558

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   50 บาท

จำนวนการผลิต :  1,600,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้