20 บาท 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย + ตลับ
70.00 บาท

รหัส: 0571800003

จำนวน:

20 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  3  มิถุนายน พ.ศ. 2540

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  788,511 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้