20 บาท 108 ปี กระทรวงกลาโหม + ตลับ
70.00 บาท

รหัส: 0571800009

จำนวน:

20 บาท เนื่องในโอกาสครบ 108 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม

วันที่ประกาศใช้  30  มีนาคม พ.ศ. 2538

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา  20 บาท

จำนวนการผลิต :  800,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้