20 บาท องค์การทรัพย์สินทางปัญญา ร.9 (WIPO) + ตลับ
80.00 บาท

รหัส: 0571800054

จำนวน:

20 บาท เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย

“รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา”

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร    น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  500,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้