เหรียญเงิน ซีเรส(600)+ตลับ
1,500.00 บาท

รหัส: 0572800012

600 บาท เนื่องในโอกาสที่องค์การ FAO ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ลงบนเหรียญ CERES

เส้นผ่าศูนย์กลาง  30 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   12 กรัม

วันที่ประกาศใช้  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2523

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   600 บาท    

จำนวนการผลิต :  23,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้