เหรียญเงิน สุขภาพดีถ้วนหน้า (600) +ตลับ
1,200.00 บาท

รหัส: 0572800025

จำนวน:

600 บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า

แก่งานสุขภาพอนามัยแห่งชาวโลกทั้งหลาย

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2534

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   600 บาท    

จำนวนการผลิต :  25,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้