เหรียญเงิน ครบ 80 ปี กรมสรรพากร(600)+ตลับ
1,200.00 บาท

รหัส: 0572800034

จำนวน:

600 บาท เนื่องในในโอกาสครบ 80 ปี กรมสรรพากร

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  1  กันยายน พ.ศ. 2538

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   600 บาท    

จำนวนการผลิต :  12,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้