1 บาท วันอาหารโลก F.AO. พ.ศ. 2525 + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571400002

จำนวน:

1 บาท เนื่องในวันอาหารโลก ปี พ.ศ. 2525

เส้นผ่าศูนย์กลาง  25 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   7  กรัม

วันที่ประกาศใช้  10 มิถุนายน พ.ศ. 2525

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   1 บาท

จำนวนการผลิต :  5,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้