10 บาท แมกไซไซ + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700082

จำนวน:

10 บาท เพื่อเฉลิมกระเกียรติเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิแมกไซไซทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลแมกไซไซ”

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม

วันที่ประกาศใช้  1  เมษายน พ.ศ. 2535

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  800,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้