10 บาท 6 รอบ สมเด็จฯ + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700095

จำนวน:

10 บาท(สองสี) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  15  กรกฎาคม พ.ศ. 2547

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  6,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้