10 บาท งานชุมนุมลูกเสือเอเซีย-แปซิฟิกครั้งที่ 25(2548)+ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700072

จำนวน:

10 บาท (สองสี) งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2548

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้