เหรียญเงิน ครบ 100 ปี ร.7(600)+ตลับ
1,200.00 บาท

รหัส: 0572800033

จำนวน:

600 บาท เนื่องในในโอกาสครบ 100 ปี แห่งวันระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   600 บาท    

จำนวนการผลิต :  12,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้