20 บาท 50 ปีองค์การอาหารและเกษตร + ตลับ
70.00 บาท

รหัส: 0571800048

จำนวน:

20 บาท เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  1  กันยายน พ.ศ. 2538

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  800,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้