20 บาท 72 ปี สนง. ข้าราชการพลเรือน + ตลับ
70.00 บาท

รหัส: 0571800027

จำนวน:

20 บาท เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  30 มีนาคม พ.ศ. 2544

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  500,040 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้