10 บาท 50 ปี สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700032

จำนวน:

10 บาท (สองสี) เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้