5 บาท ซีเรส  + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571600012

จำนวน:

5 บาท เนื่องในโอกาสที่องค์การ FAO ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ลงบนเหรียญ CERES

เส้นผ่าศูนย์กลาง  30 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   12 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม

วันที่ประกาศใช้  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2523

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   5 บาท

จำนวนการผลิต :  9,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้