10 บาท เอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 (โลหะสองสี) + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700094

จำนวน:

10 บาท (สองสี) การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  17  สิงหาคม พ.ศ. 2541

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  8,000,022 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้