เหรียญ 20 บาท 150 ปี กรมพระยาดำรงราชานุภาพ + ตลับ
70.00 บาท

รหัส: 0571800057

จำนวน:

20 บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปี

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  26 มีนาคม พ.ศ. 2555

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  500,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้