20 บาท แอกริคอลา + ตลับ
80.00 บาท

รหัส: 0571800055

จำนวน:

20 บาท เนื่องในเนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญแอกริโคลา”

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

วันที่ประกาศใช้  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  1,500,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้