10 บาท 100 ปี ร.7 + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700018

จำนวน:

10 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร     น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  5  พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  800,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้