1 บาท 75 พรรษา พระราชชนนี + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571400015

จำนวน:

1 บาท พระชนมายุครบ 75 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เส้นผ่าศูนย์กลาง  25  มิลลิเมตร

น้ำหนัก   7  กรัม

วันที่ประกาศใช้  15  ตุลาคม พ.ศ. 2519

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   1 บาท

จำนวนการผลิต :  9,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้