20 บาท 150 ปี ร.5 + ตลับ
100.00 บาท

รหัส: 0571800014

จำนวน:

20 บาท เฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  12  กันยายน พ.ศ. 2546

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  1,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้