20 บาท ความสำเร็จสูงสุดด้านพัฒนามนุษย์ 2549(UNDP) + ตลับ
80.00 บาท

รหัส: 0571800044

จำนวน:

20 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

“ รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี 2549”

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา  20 บาท

จำนวนการผลิต :  2,200,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้