10 บาท 150 ปี วันพระราชสมภพ ร.5 + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700110

จำนวน:

10 บาท เฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  12  กันยายน พ.ศ. 2546

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,600,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้