10 บาท 130 ปี ตรวจเงินแผ่นดินไทย + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700111

จำนวน:

10 บาท เนื่องในโอกาสครบ 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  10  เมษายน พ.ศ. 2549

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้