2 บาท เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ + ตลับ
40.00 บาท

รหัส: 0571500023

จำนวน:

2 บาท เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เส้นผ่าศูนย์กลาง  27  มิลลิเมตร

น้ำหนัก   9  กรัม

วันที่ประกาศใช้  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2522

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   2 บาท

จำนวนการผลิต :  5,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้