2 บาท เทคโนโลยีสารสนเทศ + ตลับ
30.00 บาท

รหัส: 0571500025

2 บาท เนื่องในโอกาสปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

เส้นผ่าศูนย์กลาง  22  มิลลิเมตร

น้ำหนัก   7.3  กรัม

วันที่ประกาศใช้  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2538

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   2 บาท

จำนวนการผลิต :  1,500,011 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้