2 บาท ปีเยาวชนสากล + ตลับ
30.00 บาท

รหัส: 0571500027

จำนวน:

2 บาท เนื่องในโอกาสปีเยาวชนสากล

เส้นผ่าศูนย์กลาง  22  มิลลิเมตร

น้ำหนัก   7.3  กรัม

วันที่ประกาศใช้  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2528

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   2 บาท

จำนวนการผลิต :  5,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้