20 บาท 80 ปี ธรรมศาสตร์ + ตลับ
70.00 บาท

รหัส: 0571800034

จำนวน:

20 บาท  80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   20 บาท

จำนวนการผลิต :  600,000  เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้