เหรียญเงินขัดเงา (WIPO) สมเด็จพระเทพฯ(800)พร้อมตลับ
2,500.00 บาท

รหัส: 0572700036

จำนวน:

 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  27  สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหรียญเงินขัดเงา ชนิดราคา   800 บาท     จำหน่ายพร้อมกล่อง

จำนวนการผลิต :  30,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้