เหรียญเงิน 84 พรรษา พระเจ้าพี่นางเธอฯ(800) + ตลับ
1,200.00 บาท

รหัส: 0572800047

จำนวน:

เหรียญเงิน เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร       น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2550

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   800 บาท    

จำนวนการผลิต :  11,500 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้