10 บาท 60 ปี ครองราชย์ ร.9 (โลหะสองสี) + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700036

จำนวน:

10 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26  มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2549

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา  10   บาท

จำนวนการผลิต :  16,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้