10 บาท 100 ปี การฝึกหัดครูไทย + ตลับ
60.00 บาท

รหัส: 0571700067

จำนวน:

10 บาท เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกหัดครู

เส้นผ่าศูนย์กลาง  32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   15 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม ขอบเฟือง

วันที่ประกาศใช้  31  มีนาคม  พ.ศ. 2536

เหรียญนิกเกิล ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  700,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้