10 บาท 100 ปี กรมการแพทย์ทหารบก + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700002

จำนวน:

10 บาท (สองสี) เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  30  กันยายน พ.ศ. 2542

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  3,000,017 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้