10 บาท แอกริโคลา (โลหะสองสี)+ ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700093

จำนวน:

10 บาท เนื่องในเนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญแอกริโคลา”    

 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26  มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

วันที่ประกาศใช้  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539

เหรียญโลหะสองสี  ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  5,006,011 เหรียญ

 


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้